infoPodlaskie.pl - Podlaski Katalog Turysty

Wystawa Pietruk - luty 2015

Wystawa Pietruk - luty 2015

Architektura i przyroda Podlasia piórkiem Władysława Pietruka

W Muzeum i Ośrodku Kultury Białoruskiej w Hajnówce 21 grudnia 2014 r. otwarto wystawę grafiki Władysława Pietruka - jednego z największych grafików – dokumentalistów ziemi Podlaskiej. To kolejny artysta, który zaprezentowany został w powstającym „Słowniku Białoruskich Artystów”.

Władysław Pietruk urodził się w 1952 roku w Narojkach koło Drohiczyna nad Bugiem. Artystyczną edukację rozpoczął w Liceum Sztuk Plastycznych w Supraślu, kończąc je ze specjalnością tkactwo artystyczne. Był stypendystą Ministerstwa Kultury i Sztuki: w latach 1973-79 studiował w Wyższej Szkole Grafiki i Grafiki Książkowej w Lipsku. Uzyskał dyplom w pracowni prof. I. Horlbeck Kappler w zakresie specjalności: grafika książkowa. W tamtym okresie twórczości szczególnie interesował się plakatem (zdobywając liczne wyróżnienia i nagrody). Po studiach powrócił do rodzinnych stron – przez kolejne 20 lat łączył obowiązki pracy zawodowej z pasją grafika. Był redaktorem graficznym tygodnika „Niwa”, „Kuriera Porannego” i kierownikiem kilku wydawnictw, m.in. Uniwersytetu w Białymstoku. Okres ten zaowocował setkami rysunków, zamieszczanych na łamach pism i tygodników (m.in. „Niwa”, „Gazeta Współczesna”, „Kurier Podlaski”, „Czasopis”) i dziesiątkami projektów okładek i układów typograficznych książek. Projektował ilustracje do tomików poezji i prozy, plakaty, rysunki satyryczne, ekslibrisy i logotypy. Obecnie prowadzi własne wydawnictwo, w którym publikuje teki tematyczne swoich prac.

Władysław Pietruk dziś jest jednym z największych grafików – dokumentalistów ziemi Podlaskiej. Wydał ponad 50 tek z rysunkami architektury i przyrody regionu oraz dwa albumy, w tym w 2011 r. „Architektura, Przyroda województwa Podlaskiego”, który jest ukoronowaniem ponad 30 lat pracy twórczej związanej z Podlasiem. Mimo ukochania ziemi rodzinnej, nie ogranicza zakresu podejmowanych tematów: wykonał serię 250 grafik na zamówienie miasta Leimen koło Heidelbergu, portretował Rosbach (koło Frankfurtu nad Menem), stworzył cykle rysunków miasta Gdańsk i Wrocławia oraz serię dzieł przedstawiających nowoczesną jak i XVIII-XIX-wieczną architekturę Chicago podczas ponad rocznego pobytu w USA. Od 2006 roku artysta żyje i tworzy w Królowym Moście, małej miejscowości malowniczo położonej na skraju Puszczy Knyszyńskiej.

Tak we wstępie do albumu „Architektura. Przyroda Województwa Podlaskiego” pisze Anna Radziukiewicz „Bogate archiwum grafiki Władysława Pietruka, wykonywanej tuszem i piórkiem, jest jednym z największych zbiorów dokumentacji artystycznej architektury i przyrody Podlasia. To fenomen na skalę narodową, a być może nawet europejską – podkreślają krytycy. Wiele z obiektów, które utrwalił w swoich dziełach dziś już nie istnieje. Z fascynacji znikającą z krajobrazu architekturą drewnianą, budownictwem wsi, osad i miasteczek, poprzez urzeczenie przyrodą tego regionu i pasję dokumentowania zmieniającej się przestrzeni miejskiej, jego artystyczny dorobek ukazuje przeszłość, teraźniejszość, a przede wszystkim piękno i ducha wielokulturowości (współistniejące kościoły, cerkwie, synagogi i meczety) tego ciekawego regionu. (…) Rysowanie wymaga pewności, śmiałości i wizji całej pracy. Dobre rysowanie łączy w sobie artyzm i rzemiosło. Do takiego połączenia doszło w sztuce Władysława Pietruka. W czasach, kiedy od artysty wymaga się nie tyle opanowania warsztatu, ile szokowania i wybujałego indywidualizmu, taka symbioza to rzadki walor. Dziś mało jest w sztuce dobrego rzemiosła, dużo własnej kreacji. Pietruk świadomie rezygnuje z podpowiedzi swojej wyobraźni. On podgląda rzeczywistość. Rejestruje ją piórkiem. Zapisuje ją – można powiedzieć. Nie przekłamuje jej. Tworzy swego rodzaju dokument. (…) Prace artysty stały się rozpoznawalne. Najbardziej ich charakterystyczną cechą stało się umiłowanie szczegółu. Do tego dochodzi dobra ich kompozycja, wyrazistość pierwszego planu i śmiałe rozgrywanie planów dalszych, oraz niebywała umiejętność przedstawiania różnych materiałów przy pomocy tak oszczędnego narzędzia, jakim jest piórko. Wierność rzeczywistości będziemy doceniać wraz z upływem czasu, kiedy krajobrazy wiejskie i miejskie, zapisane kreską Pietruka, odejdą na zawsze.”

Wystawę można oglądać do końca II 2015 r.

Projekt realizowany dzięki dotacji Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku

A.Tichoniuk 

na podst. mat. org

Najczęściej czytane


Warning: Creating default object from empty value in /home/napodlasie/ftp/info2016/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/napodlasie/ftp/info2016/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/napodlasie/ftp/info2016/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/napodlasie/ftp/info2016/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/napodlasie/ftp/info2016/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/napodlasie/ftp/info2016/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/napodlasie/ftp/info2016/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/napodlasie/ftp/info2016/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/napodlasie/ftp/info2016/modules/mod_mostread/helper.php on line 79