infoPodlaskie.pl - Podlaski Katalog Turysty

Biebrzański Park Narodowy

Biebrzański Park Narodowy

Email Drukuj

Biebrzański Park Narodowy _PT_1024x768Biebrzański Park Narodowy utworzony 09.09.1993 r. jest największym parkiem narodowym w Polsce. Powierzchnia Parku wynosi 59223 ha z czego obszary leśne zajmują - 15547 ha, grunty rolne - 18182 ha, a nieużytki - słynne Bagna Biebrzańskie, w rzeczywistości najbardziej cenne przyrodniczo ekosystemy - 25494 ha.

Na terenie parku znajdują się rozległe i prawie niezmienione dolinowe torfowiska z unikalną różnorodnością gatunków roślin, ptaków i innych zwierząt oraz naturalnych ekosystemów. Dolina Biebrzy jest bardzo ważnym miejscem gniazdowania, żerowania i odpoczynku dla ptactwa wodno-błotnego, dlatego też w roku 1995 została wpisana na listę siedlisk konwencji RAMSAR tj. obszarów mokradłowych o międzynarodowym znaczeniu, zwłaszcza jako środowiska życia ptactwa wodno-błotnego. Park położony jest w dorzeczu Biebrzy największego po Bugu dopływu Narwi, która swój początek bierze na południe od Nowego Dworu, a ujście znajduje się koło wsi Ruś. Długość rzeki wynosi ok. 165 km (w tym 155 km w Parku), a powierzchnia dorzecza 7051,2 km2.

Przyroda Biebrzańskiego Parku Narodowego


Park obejmuje znaczną część Kotliny Biebrzańskiej - wielkiego obniżenia terenu o długości ponad 100 km. Dolina Biebrzy jest otoczona ze wschodu, południa i zachodu przez wysoczyzny morenowe - Białostocką, Kolneńska i Wysokomazowiecką - utworzone podczas zlodowacenia środkowopolskiego. Na północy Dolina sąsiaduje z Pojezierzem Ełckim, Sandrem Augustowskim i Grajewskim uformowanymi podczas ostatniego zlodowacenia - Bałtyckiego.  W XIX w przeprowadzono na obszarze Kotliny Biebrzy wielkie prace hydrotechniczne (zbudowano m. in. Kanał Augustowski łączący dorzecze Biebrzy z Niemnem). Spowodowały one zmiany zarówno w sieci wodnej jak i w układzie poziomu wód gruntowych poprzez co torfowiska Doliny Biebrzy są zasilane ciekami oraz wodami podziemnymi i wysiękowymi. Dla miłośników natury oferuje możliwość obcowania z licznymi gatunkami ssaków, ryb i ptaków. Stwierdzono tu obecność 48 gatunków ssaków. W Twierdzy Osowiec obserwowano największe w Polsce północno-wschodniej skupiska kolonii zimujących nietoperzy, których na terenie parku zamieszkuje 10 gatunków. Uwagę w grupie ssaków zwraca wysokie zagęszczenie nornika północnego  świadcząca o specyfice środowisk bagiennych oraz największa w kraju ostoja łosia (ok. 400 sztuk). Reintrodukowany po ostatniej wojnie bóbr jest obecnie zwierzęciem pospolitym. W dolinie Biebrzy zaobserwowano 271 gatunków ptaków, w tym ponad 180 lęgowych. Jest najważniejszą ostoją dubelta, kropiatki, orlika grubodziobego, rybitwy białoskrzydłej i derkacza w Europie Środkowej i Zachodniej. Jest też ważnym "przystankiem" dla migrujących siewkowców, kaczek, gęsi i żurawi. Z tego też powodu dolina Biebrzy została uznana przez BirdLife International za ostoję ptaków o randze światowej. Miłośnicy ryb również będą zadowoleniu z pobytu w parku ze względu na 36 gatunków ryb w tym między innymi minoga ukraińskiego - gatunku charakterystycznego dla wschodniej części Morza Czarnego. Liczebność i biomasa ryb jest tu znacznie wyższa niż w innych nizinnych rzekach Polski. Na terenie parku stwierdzono obecność 5 gatunków gadów, 12 gatunków płazów oraz ponad 700 gatunków motyli, w tym 94 gatunki motyli dziennych.

gesi_1_PT_1024x768

Gęsi

gesi_2_PT_1024x768

Gęsi

bobr_PT_1024x768

Bóbr

czapla_biaa_1_PT_1024x768

Czapla Biała

Edukacja w Biebrzańskim Parku Narodowym

Biebrzański Park Narodowy ze względu na swoje walory przyrodnicze i kulturowe, wielkość oraz położenie jest miejscem szczególnym na mapie Europy, dzięki czemu stanowi ciekawą alternatywę dla wycieczek szkolnych i indywidulnych turystów zainteresowanych obcowaniem z niepowtarzalną naturą. Dodatkową zachętą jest dorobek kulturowy mieszkańców miejscowości w okolicy parku, który jest istotnym elementem kształtującym specyficzny charakter doliny Biebrzy. Oferta edukacyjna parku jest bardzo bogata i zróżnicowana aby, każdy odszukał formę najbardziej odpowiadającą zainteresowanim.

  • Aktywne formy edukacji - zajęcia terenowe są podstawowy element współpracy parku ze szkołami poprzez ścieżki przyrodnicze oraz pomoce dydaktyczne (przewodniki terenowe, klucze do oznaczania gatunków, lupy, lornetki, sprzęt pomiarowy). W dni kiedy pogoda nie pozwala wyruszyć w teren do dyspozycji pozostają wyposażone w mikroskopy, zestawy do badania właściwości wody i gleby, sale laboratoryjne wykorzystywane do prowadzenia różnorodnych badań i obserwacji. Zaplecze techniczne CEiZ w Osowcu Twierdzy, bogactwo przyrodnicze, bliskości obiektów historycznych (Twierdza Osowiec) stwarzają możliwości realizacji warsztatów i szkoleń tematycznych oraz cyklicznych imprez edukacyjnych np. Wszechnica Biebrzańska
Grzedy_losie_w_zagrodzie_fot._PT_1024x768 Biebrzanski_PN_PT_1024x768

  • Bierne formy edukacji - tymczasowe i stałe wystawy oraz ekspozycje przyrodnicze w siedzibie parku, a także projekcje diaporam i filmów dostosowanych do wieku odbiorców. Proponowane tematy to m.in.: Walory Biebrzańskiego Parku Narodowego, Zmienność pór roku w BPN, Środowisko wodne, Środowisko lasu, Zagrożenia dla życia bagien, Bóbr, Płazy BPN, Ptaki Biebrzańskich Bagien.

Centrum Edukacji i Zarządzania Biebrzańskiego Parku Narodowego  ulokowane jest w miejscowości Twierdza Osowiec, przy głównej trasie Białystok - Grajewo. Centrum nosi imię Adama Pałaczyńskiego profesora Akademii Rolniczej we Wrocławiu, przyjaciela przyrody biebrzańskiej, inicjatora i współtwórcy Biebrzańskiego Parku Narodowego. Fakt ten upamiętnia tablica pamiątkowa przed budynkiem, który został oddany do użytku 9 września 2002 roku. 

Godziny otwarcia CEiZBPN:
od poniedziałku do piątku w dni robocze od 7.30 do 15.30

informacja turystyczna czynna j.w.

                                     (w okresie od 20 kwietnia do 10 września codziennie w godz. 8.00 - 17.00)

Więcej na temat oferty edukacyjnej na stronie parku: http://www.biebrza.org.pl/index.php?strona=280

 
Biebrza i Biebrzański Park Narodowy

Opłaty w parku

Opłaty za wstęp do Parku (wraz z podatkiem VAT):
1. Na szlaki lądowe:
a) osoba pełnoletnia - 5 zł/dzień
b) młodzież, emeryci, renciści - 2,50 zł/dzień
- na szlaki "Czerwonego Bagna" obowiązuje oddzielna karta wstępu.
2. Na szlaki wodne:
a) osoba pełnoletnia - 6 zł/dzień,
b) młodzież, emeryci, renciści - 3 zł /dzień.
3. Turyści na podstawie ważnej karty wstępu na spływ do BbPN, uprawnieni są do zwiedzania ścieżek edukacyjnych Terenowego Ośrodka Edukacyjnego w Osowcu-Twierdzy.
4. Wstęp do sal ekspozycyjnych i WC, korzystanie z szatni w CEiZ w Osowcu-Twierdzy - 2 zł
5. Wstęp na wystawę etnograficzną w o.o. Grzędy - 2 zł.

 

Logo_BPN_2010_1024x768

 

Kontakt:

Biebrzański Park Narodowy

Osowiec-Twierdza 8, 19-110 Goniądz,
telefon: (0-85) 738 06 20, 738 30 00,
faks: (0-85) 738 30 21,
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

 

 

 

Artykuł powstał przy współpracy z Biebrzańskim Parkiem Narodowym.

Zdjęcia wstawione za zgodą BPN. Autor zdjęć: P. Tałałaj

Obiekty w okolicy

Najczęściej czytane


Warning: Creating default object from empty value in /home/napodlasie/ftp/info2016/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/napodlasie/ftp/info2016/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/napodlasie/ftp/info2016/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/napodlasie/ftp/info2016/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/napodlasie/ftp/info2016/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/napodlasie/ftp/info2016/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/napodlasie/ftp/info2016/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/napodlasie/ftp/info2016/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/napodlasie/ftp/info2016/modules/mod_mostread/helper.php on line 79