infoPodlaskie.pl - Podlaski Katalog Turysty

Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi

Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi

Email Drukuj

NAREWŁomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi w Drozdowie położony jest w województwie podlaskim, w odległości ok. 70 km na zachód od Białegostoku, a jego zachodnia granica styka się z miastem Łomża. Został utworzony w roku 1994 i obejmuje powierzchnię 7 354 ha na terenach gmin: Łomża, Piątnica, Wizna. Powierzchnia otuliny wynosi 12 311 ha.

Położony jest na styku dwóch Krain: Mazowiecko-Podlaskiej i Mazursko-Podlaskiej. Przepływająca przez Park rzeka Narew oddziela Wysoczyznę Kolneńską od Wysoczyzny Wysokomazowieckiej.
Ideą jego utworzenia było zachowanie, prawie w nie naruszonym stanie, doliny rzeki Narew z wartościowymi zbiorowiskami roślinności wodnej, szuwarowej, torfowiskowej, łąkowej i niewielkimi fragmentami lasów łęgowych oraz ochrony, unikalnej, wyjątkowo ciekawie  ukształtowanej rzeźby tego terenu powstałego w wyniku przebicia się rzeki Narew przez  wysoczyznę Kolneńską i  Wysokomazowiecką. W tym miejscu Narew, na kilkunastokilometrowym odcinku swego biegu tworzy przełom przez morenowe wyniesienia ze strefą krawędziową, której pofalowane stoki wznoszą się na wysokość około 40-50 m. Odcinek ten nazywany jest także Przełomową Doliną Narwi.

Częścią centralną, stanowiącą oś Parku, jest 16-kilometrowy odcinek rzeki, położony między ujściem rzeki Łojewek (101m n.p.m.) i mostem łączącym miasto Łomża z miejscowością Piątnica (99m n.p.m.).

dolina_narwi

W dół rzeki od miejscowości Pniewo (lewy brzeg) i Rakowo Boginie (prawy brzeg), przez ok. 10 km  ciągnie się „prawdziwy” przełom rzeki. „Wyrżnięta” w morenowych wyniesieniach, równinna dolina, ma szerokość od 3 do 1,5 km.  Gdy staniemy na jednym ze wzniesień, zobaczymy niepowtarzalny widok wijącej się, meandrującej, nieuregulowanej poniżej  rzeki Narew oraz liczne, długie jeziora-starorzecza powstałe po zmianach biegu rzeki. Zmiany koryta rzeki, utrudniły mieszkańcom niektórych wsi dostęp do swoich łąk i pastwisk. Po zmianie biegu, tereny te nagle znalazły się po drugiej stronie Narwi. Dlatego w tym rejonie spotykało się dużo promów (Rakowo, Krzewo, Bronowo). Widoczne z góry wsie mają zabudowę wydłużoną, usytuowaną wzdłuż biegu Narwi i zajmują dolną część strefy krawędziowej doliny.

W okresach normalnej  wiosny rzeka znika, a spływające wody z roztopów wiosennych tworzą olbrzymie rozlewisko-jezioro, ograniczone szerokością doliny. Tylko gdzieniegdzie, wystające z wody drzewa i wyższe krzewy, pozwalają zlokalizować koryto Narwi. Dodatkową atrakcją tej pory roku jest „hałas” i widok odpoczywających tu, olbrzymich ilości dzikiego ptactwa, powracającego do swoich miejsc lęgowych.

Zróżnicowana rzeźba, różny stopień nawilgotnienia terenu, powodują, że występuje tu bogata szata roślinna oraz wiele gatunków zwierząt. Obecna wiedza o florze i faunie Parku, oparta na pracach inwentaryzacyjnych i monitoringowych pozwala na sklasyfikowanie tego obszaru jako jednego z najcenniejszych przyrodniczo nie tylko w skali regionu, ale też  i kraju.


Edukacja ekologiczna

Działalność edukacyjna prowadzona przez Dyrekcję Parku skierowana jest do dzieci i młodzieży (przedszkola, szkoły podstawowe) oraz uczniów szkół gimnazjalnych, średnich i studentów.

Edukacja ekologiczna ma na celu:
- zapoznanie uczestników zajęć z walorami przyrodniczymi, historycznymi, kulturowymi i krajobrazowymi najbliższej okolicy oraz regionu,
- rozwijanie umiejętności prowadzenia obserwacji przyrodniczych,
- opanowanie wiedzy i umiejętności w zakresie przestrzegania zasad ochrony środowiska i wyrobienie nawyku do racjonalnego korzystania z dóbr przyrody

siedziba_lpkdn

W celu uzyskania bliższych informacji należy skontaktować się Dyrekcją Parku w Drozdowie.

Adres: Drozdowo,

            ul. Główna 52,

            poczta 18-421 Piątnica.
            Telefony: tel/fax 86 219 21 75,

            e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

 

Artykuł powstał  przy współpracy z Łomżyńskim Parkiem Krajobrazowym Doliny Narwi

Najczęściej czytane


Warning: Creating default object from empty value in /home/napodlasie/ftp/info2016/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/napodlasie/ftp/info2016/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/napodlasie/ftp/info2016/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/napodlasie/ftp/info2016/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/napodlasie/ftp/info2016/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/napodlasie/ftp/info2016/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/napodlasie/ftp/info2016/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/napodlasie/ftp/info2016/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/napodlasie/ftp/info2016/modules/mod_mostread/helper.php on line 79